Privacybeleid

U bent hier: Blog / Privacybeleid

 

1. Meopin heeft dit privacybeleid ten gunste van de Gebruikers van het Platform ontwikkeld (“Privacybeleid”) als bewijs van haar inzet om de privacy van de informatie, die Meopin via het Platform verzamelt, te beschermen. Dit Privacybeleid vat samen hoe Meopin de persoonsgegevens behandelt die de Gebruiker vrijwillig verstrekt wanneer hij/zij het Platform gebruikt en die Meopin automatisch kan verzamelen wanneer de Gebruikers het Platform bezoeken (“Persoonsgegevens”).

Meopin wordt beschouwd als gegevensbeheerder met betrekking tot de via het Platform verzamelde Persoonsgegevens en verplicht zich er derhalve toe de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven, evenals alle EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer de Gebruiker een account aanmaakt op het Platform en in het overeenkomstige gedeelte klikt op “Ik ga akkoord”, bevestigt hij/zij dat hij/zij het Privacybeleid van Meopin heeft gelezen en aanvaard, en instemt met de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens, zoals uiteengezet in het Privacybeleid.

2. Persoonsgegevens die Meopin verzamelt. Om sommige diensten te gebruiken en toegang te krijgen tot bepaalde delen van het Platform, moet de Gebruiker Persoonsgegevens opgeven die naar hem/haar kunnen verwijzen, zoals zijn/haar volledige naam, huisadres en postcode, telefoonnummer en e-mailadres. Meopin verzamelt deze Persoonsgegevens die de Gebruiker vrijwillig verstrekt door middel van onlinegegevensinvoer, enquêtes, productaankopen en registratieformulieren. Meopin verzamelt de meeste van deze persoonsgegevens van de Gebruiker tijdens een eerste vrijwillig registratieproces van de Gebruiker voor het Platform. Meopin vraagt de Gebruiker ook op andere momenten af en toe om Persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer hij/zij facultatieve enquêtes invult, facultatieve contactformulieren invult voor bijkomende informatie over bepaalde producten en diensten of gebruikmaakt van een bepaalde dienst. Bijgevolg kan de Gebruiker in belangrijke mate bepalen welke Persoonsgegevens hij/zij op vrijwillige basis wenst te verstrekken aan Meopin. Dergelijke gegevens worden georganiseerd en bewaard in databases (“Databases”).

3. Redenen om Persoonsgegevens te verzamelen. Meopin verbetert regelmatig het Platform om de Gebruikers een meer gepersonaliseerde, relevante en intelligente dienst aan te bieden.

Het belangrijkste doel van Meopin bij het verzamelen van Persoonsgegevens is het leveren van een aangepaste en gepersonaliseerde dienst aan de Gebruikers van het Platform.

Meopin kan ook Persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden en vooral om: (i) Gebruikers te e-mailen, conform de toepasselijke wetgeving, met betrekking tot nieuwe functies of informatie die via het Platform beschikbaar is, of waarvan Meopin van mening is dat deze van belang kan zijn voor Gebruikers van dit Platform; en (ii) Meopin en haar adverteerders en detailhandelaren, en hun filialen, die goederen of diensten aanbieden waarvan Meopin van mening is dat deze van belang kunnen zijn voor Gebruikers, toe te laten om relevante informatie en aanbiedingen in om het even welke vorm aan Gebruikers te verstrekken. Meopin verzamelt IP-adressen om de Gebruikers te voorzien van Reclame in overeenstemming met het voorgaande, en voor systeembeheer en probleemoplossingsdoeleinden en om geaggregeerde informatie aan adverteerders en anderen te verstrekken. Het verzamelen van Persoonsgegevens helpt Meopin bij dit verbeteringsproces door de belangen en behoeften van de vele Gebruikers op dit Platform te identificeren.

4. Cookies. Meopin gebruikt cookies om informatie te verzamelen en te bewaren wanneer Gebruikers het Platform bezoeken (“Cookies”).

Cookies stellen Meopin in staat om de gebruikerservaring van het Platform of andere websites van derden waarmee Meopin een reclame-arrangement heeft, te personaliseren. Wanneer een Gebruiker dit Platform opnieuw bezoekt, kan Meopin de Gebruiker door het Cookie herkennen en zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring van de Gebruiker op dit Platform. Meopin gebruikt bijvoorbeeld Cookies om toegangsrechten van Gebruikers tot dit Platform te herkennen, het gebruik van de website en verkeerspatronen te volgen, reclame voor goederen of diensten toe te voegen op basis van de informatie die door de Gebruiker werd ingediend, of die werd afgeleid op basis van handelingen van de Gebruiker, en om de interesse voor dit Platform in te schatten. Meopin gebruikt ook Cookies om Gebruikersnamen en wachtwoorden op te slaan die bij registratie worden verstrekt. Als Meopin Cookies gebruikt in verband met het verzamelen van informatie voor derden (dat wil zeggen adverteerders), kan de betreffende adverteerder een elektronische melding ontvangen wanneer een Gebruiker de reclame bekijkt.

Wanneer een Gebruiker een site van derden bezoekt na het bezoeken van het Platform, herkent deze derde de Gebruiker door het Cookie en past hij de gebruikerservaring op die site aan. Meopin gebruikt bijvoorbeeld Cookies om reclame voor goederen of diensten toe te voegen op reclameplaatsen die werden geregeld met andere websites van derden op basis van informatie afgeleid uit handelingen van de Gebruiker op het Platform. Naast gebruik voor Afspraakdiensten kan Meopin gebruikmaken van netwerkadverteerders van derden om reclame op het Platform te laten zien, op andere sites van derden waarmee Meopin een reclameregeling heeft getroffen en kan Meopin een verkeersmetingsdienst gebruiken om verkeer op het Platform te analyseren. Netwerkadverteerders zijn derden die reclame weergeven op basis van de bezoeken van de Gebruiker aan het Platform en andere websites die de Gebruiker heeft bezocht, welke reclame kan zijn gebaseerd op informatie die wordt ingediend door, of afgeleid uit de handelingen van de Gebruiker op het Platform. Reclameweergave van derden stelt Meopin in staat om de Gebruiker gepersonaliseerde reclame te tonen voor producten en diensten waar de Gebruiker interesse in zou kunnen hebben. Hoewel adverteerders van derden en andere bedrijven geen toegang hebben tot Cookies die door het Platform worden bewaard, kunnen de netwerkadverteerders van derden op het Platform, de adverteerders, de sponsors en/of de verkeersmetingsdiensten hun eigen Cookies op de computer van de Gebruiker bewaren als hij/zij ervoor kiest om cookies in zijn/haar browser toe te laten. Deze Cookies van derden zijn bijvoorbeeld bedoeld om reclame te tonen aan de Gebruiker waar hij/zij interesse in zou kunnen hebben, om te voorkomen dat hij/zij te vaak dezelfde reclame te zien krijgt en om onderzoek te doen naar het nut van bepaalde reclame voor de Gebruiker. Eventuele afbeeldingen (of andere delen van een webpagina) die door derden samen met Cookies van derden worden getoond, kunnen dienen als webbakens, waardoor derden de eerder beschreven activiteiten kunnen uitvoeren. Cookies en webbakens van derden worden beheerst door het specifieke privacybeleid van elke derde, niet door deze AV. Terwijl Meopin een aantal bedrijven kan gebruiken om reclame op het Platform te tonen, kan de Gebruiker http://www.networkadvertising.org bezoeken, waar informatie wordt verstrekt over de reclame van derden en de “opt-out”-procedures van bepaalde advertentieservers van derden die Meopin kan gebruiken.

Voor meer informatie over Cookies kan de gebruiker terecht op http://allaboutcookies.org/. Hoewel de meeste webbrowsers aanvankelijk zijn ingesteld om Cookies te aanvaarden, kan de Gebruiker als hij/zij dit verkiest de plaatsing van een Cookie op zijn/haar harde schijf weigeren in de instellingen van zijn/haar browsersoftware (indien beschikbaar) om het Cookie te verwijderen. Maar bepaalde delen van dit Platform kunnen niet correct functioneren als de browser geen Cookies aanvaardt.

5. Openbaarmaking van Persoonsgegevens aan derden. Meopin kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker, met het oog op het verlenen van de Diensten, met de volgende categorieën gegevensontvangers delen: externe dienstverleners, zakenpartners (zoals marketeers, adverteerders en andere Zorgverleners), overheden en filialen, in Duitsland of in het buitenland, met inbegrip van landen die geen passend beschermingsniveau voorzien in overeenstemming met de regelgeving van de Europese Commissie, voor zover deze overdracht noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Dergelijke overdracht/openbaarmaking gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Meopin behoudt zich tevens het recht voor om de registratie-informatie, of andere Persoonsgegevens, van de Gebruiker te delen of over te dragen ter naleving van een wettelijke vereiste (volgens binnenlands of buitenlands recht) of een rechterlijk bevel.

6. Maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen. Op het Platform en binnen Meopin streeft Meopin ernaar om passende administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen te treffen om de Persoonsgegevens van de Gebruiker, die zich onder controle van Meopin bevinden, te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of toegang. Meopin verleent bijvoorbeeld uitsluitend aan bevoegd personeel toegang tot bewaarde Persoonsgegevens. Bovendien biedt Meopin de Gebruiker de mogelijkheid om een beveiligde server te gebruiken wanneer de Gebruiker zich online registreert of toegang heeft tot zijn/haar accountinformatie via het Platform. De beveiligde server versleutelt alle informatie die de Gebruikers invoeren voordat ze naar Meopin wordt verzonden.

Hoewel Meopin haar best doet om een veilig en betrouwbaar Platform te creëren voor haar Gebruikers, kan de vertrouwelijkheid en veiligheid van berichten of materiaal die via dit Platform of e-mail naar of via Meopin worden verzonden, niet op elk moment gegarandeerd 100% veilig zijn. Bij de openbaarmaking van Persoonsgegevens moet de Gebruiker zich bewust zijn van het feit dat deze potentieel toegankelijk zijn voor het publiek en derhalve kunnen worden verzameld en gebruikt door anderen zonder zijn/haar toestemming. Bijgevolg dient de Gebruiker zorgvuldig te overwegen of hij/zij gevoelige informatie wil indienen die hij/zij niet publiek zou willen maken en moet hij/zij erkennen dat zijn/haar gebruik van het Internet en dit Platform uitsluitend op risico van de Gebruiker gebeurt. De Gebruiker is alleen zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van al zijn/haar Persoonsgegevens. Meopin is niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover anderen voor de beveiliging van zijn/haar Persoonsgegevens die via het Internet worden verzonden. Meopin dringt er bij alle Gebruikers op aan om voorzichtig en verantwoordelijk te zijn wanneer ze online zijn.

7. Opt-out voor het gebruik en de openbaarmaking van Persoonsgegevens door Meopin voor marketingdoeleinden. De Gebruiker moet via “opt-in” goedkeuring geven om Meopin in staat te stellen de Persoonsgegevens van de Gebruiker te gebruiken en openbaar te maken voor marketingdoeleinden, zoals beschreven in deze AV. Door een account op het Platform te creëren, erkennen Gebruikers dat ze deze AV en het Privacybeleid hebben gelezen en aanvaarden en dat zij ermee instemmen dat Meopin hun Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruikt.

Als de Gebruiker er via “opt-in” mee instemt dat Meopin zijn/haar Persoonsgegevens gebruikt of deelt, kan hij/zij dit later via “opt-out” wijzigen.

De Gebruiker kan toekomstig gebruik en openbaarmaking van zijn/haar Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden weigeren door te vragen zijn/haar Persoonsgegevens uit de Database van Meopin te verwijderen, of weigeren om toekomstige marketinggerelateerde e-mails van Meopin te ontvangen door op de “opt-out”-link te klikken in de e-mail die door Meopin naar de Gebruiker wordt verzonden.

8. Toegang tot, wijziging van of verwijdering van Persoonsgegevens. De Gebruiker kan op elk moment contact opnemen met Meopin via e-mail, in overeenstemming met zijn/haar rechten op grond van de toepasselijke gegevensbeschermingswetten, om te vragen naar (i) een samenvatting van zijn/haar Persoonsgegevens die door Meopin worden bewaard, (ii) een wijziging van de Persoonsgegevens van de Gebruiker die door Meopin worden bijgehouden, of (iii) de verwijdering van de Persoonsgegevens van de Gebruiker uit de Database van Meopin. Het verzoek moet worden gestuurd naar support@meopin.com.

 

Zie ook: Meopin Algemene Voorwaarden