FAQ voor dienstverleners

U bent hier: Blog / FAQ voor dienstverleners

 

(A) Algemeen

Indien u deze AV aanvaardt namens een bedrijf of een andere rechtspersoon, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om deze entiteit te binden aan de hierin vermelde voorwaarden. Als u niet bevoegd bent, of als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u het Platform niet gebruiken.

Via het Platform biedt Meopin informatie over beroepsbeoefenaars en faciliteiten die gezondheidszorg en producten aanbieden, zoals, maar niet beperkt tot, artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, psychologen, therapeuten, coaches, optometristen, revalidatietechnici, andere zorgverleners, apotheken, zorginstellingen, langdurige zorg- en thuisverzorgingsfaciliteiten, nood- en eerstehulpdiensten, revalidatiecentra, bloedonderzoekscentra, ziekenhuizen en personen die namens hen werken. Meopin organiseert belangrijke informatie om de Gebruiker te helpen geïnformeerde keuzes te maken om zelfstandig bepaalde Zorgverleners te vinden en/of te beoordelen. Het Platform biedt Gebruikers met name de volgende diensten aan: (1) onlineprofielen van Zorgverleners. Dergelijke profielen worden opgenomen door Meopin, Patiënten of Zorgverleners. Gebruikers kunnen via het Platform op basis van verschillende zoekcriteria één of meerdere Zorgverleners zoeken. De Gebruikers kunnen de zoekresultaten verder filteren volgens verschillende filtercriteria en (2) Zorgverleners beoordelen. Meopin bevat beoordelingen, feedback, reacties, indexen, scorekaarten, materialen en andere informatie over de Zorgverleners die worden georganiseerd, gecompileerd en aangepast door middel van eigen processen en algoritmen.

Toegang tot bepaalde delen van het Platform, de Inhoud en de Producten en Diensten wordt beperkt door een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze worden door de Gebruiker gekozen en/of verstrekt bij de registratie van een account via het Platform. Een registratie is vereist om het gratis basisprofiel in het Platform te kunnen aanpassen en/of Abonnementsdiensten van Meopin te kunnen ontvangen.

(B) Abonnementsdiensten

Meopin biedt een abonnement van premiumpakketten aan voor Zorgverleners die hun gratis basisprofielpagina op het Platform willen verbeteren, en die willen genieten van andere Diensten en Producten van Meopin.

De Gebruiker van de Abonnementsdiensten moet bij Meopin een account openen. Tijdens de registratie bij Meopin garandeert de Gebruiker de volledigheid en juistheid van de gebruikte gegevens en verbindt hij/zij zich ertoe geen rechten van derden te schenden.

De registratie wordt online gedaan op het Platform en is onderhevig aan antwoorden op alle vereiste vragen, het aanvaarden van de AV van Meopin en het doorsturen van de registratie naar Meopin door op het Platform op de knop “verzenden” te klikken. De Overeenkomst wordt pas gesloten zodra Meopin de registratie heeft aanvaard, de account heeft geopend op naam van de Zorgverlener en de accountgegevens naar de Zorgverlener heeft verzonden.

U kunt de Abonnementsdiensten op elk moment beëindigen door uw account via het dashboard te verwijderen of Meopin hier schriftelijk om te verzoeken. Elk abonnement dat voor of op de 20ste dag van de maand wordt beëindigd, wordt beëindigd op de laatste dag van de huidige maand. Elk abonnement dat op of na de 21ste dag van de maand wordt beëindigd, wordt beëindigd op de laatste dag van de volgende maand. De beëindiging wordt uitgevoerd door de Zorgverlener via zijn/haar dashboard op het Platform. In dat geval blijft alleen uw gratis basisprofiel op het Platform bestaan. In het geval dat Meopin de Overeenkomst schendt, hebt u geen ander recht dan de beëindiging van het abonnement. In geval van schending van de bepalingen van de AV van Meopin, behoudt Meopin zich het recht voor om uw profiel te degraderen, de uitvoering van de Abonnementsdiensten geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de Overeenkomst betreffende de Abonnementsdiensten te beëindigen, zonder dat u aanspraak maakt op enige schadevergoeding van Meopin.

Abonnementsdiensten die worden aangeboden aan Zorgverleners zijn onderworpen aan een maandelijkse betaling volgens een door Meopin aangeboden betaalplan en beschreven op het Platform.

Bij de registratie moet u uw creditcardgegevens opgeven. Een kost van 0,01 EURO kan worden gedebiteerd van de creditcard ter bevestiging van het bestaan en de geldigheid van de door u verstrekte creditcard.

Het Abonnement begint op de dag van registratie, op voorwaarde dat Meopin de registratie aanvaardt.

De betaling van het desbetreffende bedrag wordt van de door u verstrekte creditcard gedebiteerd op de eerste dag van elke maand. U moet de creditcardgegevens regelmatig bijwerken. Meopin levert een factuur af, gemarkeerd met “betaald”, zodra desbetreffende bedrag correct werd gedebiteerd van de creditcard. Indien de creditcard niet kan worden gedebiteerd, zal Meopin u vragen om de creditcardgegevens bij te werken of om een andere creditcard te verstrekken die voor de betaling kan worden gebruikt. Meopin debiteert de daaropvolgende dagen de bijgewerkte creditcard ter betaling van het verschuldigde bedrag, tot de factuur volledig betaald is. In geval van onbetaalde facturen behoudt Meopin zich het recht voor om uw profiel te degraderen en/of de uitvoering van de Abonnementsdiensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat u aanspraak maakt op enige schadevergoeding van Meopin.

De abonnementsplannen hebben geen invloed op de volgorde van de zoekresultaten. Ze zijn uitsluitend gebaseerd op de algemene beoordelingsscore, het aantal beoordelingen of uw handmatig geselecteerde volgorde. Het voordeel van de abonnementsplannen is echter dat u meer informatie over uzelf en uw praktijk kunt verstrekken. Bovendien helpt het u om resultaten van zoekmachines te optimaliseren, wat betekent dat u bijvoorbeeld beter via Google Search wordt bereikt. Lees meer over onze abonnementsplannen (link).

(C) Profielen

De profielinformatie van Zorgverleners die wordt gepubliceerd op Meopin komt uit meerdere gegevensbronnen. Deze bronnen zijn aangegeven op de basisprofielpagina van elke Zorgverlener. Meopin bouwt haar eigen database, die voortdurend wordt bijgewerkt, om een hoge kwaliteit en actualiteit van deze informatie te waarborgen. In het geval dat uw informatie niet in de database staat, zijn er twee manieren waarop u kunt worden opgenomen: (1) Wanneer een Gebruiker een Zorgverlener wil beoordelen die nog niet werd vermeld, wordt hem gevraagd Meopin de basisinformatie te verstrekken voor de Zorgverlener en wordt er een gratis basisprofiel aangemaakt. In dit geval zal Meopin de specifieke Zorgverlener informeren over zijn vermelding op de site. (2) Als u als Zorgverlener uw basisinformatie niet kunt vinden, kunt u uw profiel claimen en een gratis basisprofiel aanmaken of upgraden naar een Zilveren/Gouden/Premium account. Voor meer informatie over “Claim uw profiel”

U mag op uw profielpagina op het Platform alleen de informatie plaatsen die u wettelijk gemachtigd bent om te publiceren. Het respecteren van wettelijke en deontologische regels valt onder uw verantwoordelijkheid. Meopin heeft geen enkele verplichting om informatie te controleren die deel uitmaakt van de Inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd, met betrekking tot dergelijke regels. U moet uw profielinformatie zo snel mogelijk bijwerken. Meopin kan op elk moment een bewijs vragen van de juistheid van de gegevens die in het profiel worden gebruikt.

De melding op de website van Meopin met een gratis basisprofiel is vergelijkbaar met een online gids en maakt deel uit van de openbare informatie die voor iedereen beschikbaar moet zijn. In specifieke gevallen kunt u echter een verzoek sturen naar support@meopin.com en zal Meopin de reden voor de verwijdering van het profiel of de persoonsgegevens per geval beoordelen. Dank u wel.

Als u op Meopin geregistreerd bent, kunt u via uw dashboard uw basisgegevens wijzigen. Eerst moet u inloggen, dan gaat u naar “Account en Instellingen” en onder “Informatie” kunt u uw basisgegevens wijzigen. Als u niet geregistreerd bent, kunt u zich registreren en uw basisgegevens wijzigen zoals zojuist beschreven, of kunt u een verzoek richten aan support@meopin.com

(D) Beoordelingen

U hebt het recht om te reageren op een beoordeling. Via uw dashboard op het Platform kunt u een beoordeling op uw profiel openen en een antwoord toevoegen dat samen met de beoordeling wordt gepubliceerd, behalve indien Meopin het antwoord niet publiceert als het niet voldoet aan de antwoordcriteria.

U hebt het recht om een beoordeling te betwisten indien u het niet eens bent met de Patiënt of meent dat de inhoud vooringenomen is. Via uw dashboard op het Platform kunt u toegang krijgen tot een beoordeling op uw profiel en vragen de beoordeling te controleren. Hiervoor geeft u redenen op voor de betwisting.

De betwiste beoordeling zal tijdens de kwaliteitscontrole worden verborgen. Meopin zal de tekst van de betwisting die door de Zorgverlener via het dashboard werd ingegeven per e-mail naar de Patiënt sturen. Meopin zal de Patiënt vragen om details over de beoordeling te verstrekken en deze indien mogelijk met schriftelijk bewijs te staven (ontvangstbewijs, overschrijving, bevestiging van afspraak, waaruit blijkt dat de Patiënt de Zorgverlener heeft bezocht). Als de Patiënt niet binnen de door Meopin gestelde tijd op deze kennisgeving reageert, verwijdert Meopin onherroepelijk beoordeling. Meopin zal de Zorgverlener naar behoren op de hoogte brengen van de verwijdering. Als de Patiënt de betreffende documentatie (bijvoorbeeld bewijs van afspraak) verstrekt, zal Meopin deze documentatie per e-mail naar de Zorgverlener sturen. Meopin garandeert dat uitsluitend anonieme documentatie wordt verzonden. Dit betekent dat alle relevante privégegevens (zoals naam, geboortedatum, verzekeringsnummer, adres) onleesbaar worden gemaakt, zodat de identiteit van de Patiënt niet aan de Zorgverlener onthuld wordt. Meopin zal de Zorgverlener vragen om stellingname inzake deze documenten. Na ontvangst van de stellingname door de Zorgverlener analyseert Meopin de beoordeling en, onder andere, controleert Meopin of het gaat om een opinie (wettelijk beschermd door de vrijheid van meningsuiting) of een beschrijving van feiten (die moeten kunnen worden bewezen), of een combinatie van beide. Als de Zorgverlener niet binnen de door Meopin gestelde tijd reageert, wordt de beoordeling opnieuw gepubliceerd. Als de Zorgverlener reageert, en afhankelijk van het resultaat van de analyse, beslist Meopin of de beoordeling opnieuw geheel of gedeeltelijk wordt gepubliceerd of wordt verwijderd. Meopin zal de Zorgverlener en de Patiënt over haar beslissing informeren.

De mogelijkheid tot beoordeling is open voor alle Zorgverleners die op de website van Meopin vermeld staan. Het feit dat de Zorgverlener wordt vermeld met het gratis basisprofiel, of Zilveren/Gouden/Premium diensten heeft onderschreven volgens een betaalplan van Meopin, heeft geen invloed op die optie. Elke Zorgverlener kan dus worden beoordeeld, ongeacht of deze Zorgverlener geregistreerd is of niet.

Een Zorgverlener kan geen enkel type van beoordeling verwijderen. Een beoordeling wordt gepubliceerd nadat deze aan alle vereisten voldoet en door Meopin werd gecontroleerd. U hebt echter de mogelijkheid om via uw dashboard te reageren op een beoordeling. Uw antwoord, als het aan alle criteria voldoet, wordt samen met de specifieke beoordeling gepubliceerd. Als de beoordeling, vanuit uw oogpunt, onjuiste feitelijke informatie bevat, laster is, afkomstig is van een persoon die geen patiënt van u is, ongepaste of vertrouwelijke inhoud bevat, kunt u de beoordeling betwisten. Deze beoordeling zal dan voor de duur van de kwaliteitscontrole worden verborgen. Klik hier voor meer informatie over de kwaliteitscontrole. (Link). Na de kwaliteitscontrole zal de beoordeling geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd of worden verwijderd. Voor meer informatie kunt u terecht bij support@meopin.com.

Alleen geregistreerde Zorgverleners met een betaalplan worden op de hoogte gebracht van nieuwe beoordelingen op hun profiel. Niet-geregistreerde Zorgverleners kunnen beoordelingen zien op hun profielpagina, maar zullen niet op de hoogte worden gebracht van nieuwe beoordelingen die op hun profiel worden gepubliceerd. Zowel geregistreerde als niet-geregistreerde Zorgverleners hebben het recht om te reageren op beoordelingen, of deze te betwisten (de geregistreerde gebruikers via hun dashboard, niet-geregistreerde gebruikers door een e-mail te sturen naar support@meopin.com).

Meopin volgt een zeer streng gegevensbeschermingsbeleid en voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Alle beoordelingen worden anoniem gepubliceerd. Meopin garandeert echter dat alle beoordelaars bij Meopin zijn geregistreerd en dus zijn geverifieerd. Om de vrijheid van meningsuiting van Patiënten te waarborgen, kan Meopin de details van de beoordelaar niet aan desbetreffende Zorgverlener bekendmaken. Meopin hanteert echter een strikte kwaliteitscontrole en controleert elke beoordeling op naleving van de beoordelingscriteria en richtlijnen van Meopin. Als Zorgverlener hebt u het recht om te reageren op een beoordeling of om deze te betwisten.