Evaluatiesysteem

U bent hier: Blog / Evaluatiesysteem

 

 

De mogelijkheid om te evalueren is beschikbaar voor alle dienstverleners die op het Platform vermeld worden. Die mogelijkheid zal op geen enkele wijze worden beïnvloed door het feit dat een dienstverlener vermeld wordt met een kosteloos basisprofiel of ingeschreven is voor een betaald abonnement van Meopin.

Als een patiënt een zorgverlener wil beoordelen die niet wordt vermeld op het Platform, kan de patiënt een profiel van de betreffende dienstverlener aanmaken.

De patiënt moet zich aanmelden met zijn/haar eigen account bij Meopin. Als hij die account niet heeft, moet hij zich registreren bij Meopin.

 

Anonieme evaluaties

Meopin maakt de identiteit van de beoordelaar niet bekend op het Platform.

Omdat de gebruiker zich voor een beoordeling met zijn Meopin-account moet aanmelden, kan Meopin de identiteit van de auteur van de beoordeling achterhalen.

Meopin zal de anonimiteit alleen opheffen op verzoek van een rechtbank of een gerechtelijke instantie.

 

Evaluatieformulier

Er zijn specifieke evaluatieformulieren voor elke categorie van zorgverleners.

Deze zijn in de volgende algemene rubrieken ingedeeld:

 

Inleiding.

De gebruiker geeft de beoordeling een titel (tekstveld) en vult een feedbackveld in (tekstveld, maximaal 500 tekens).

Het systeem lijkt op de 5 sterren system. 1 ster is “slecht”, 2 sterren is “redelijk”, 3 sterren is “gemiddeld”, 4 sterren is “goed”, 5 sterren is “uitstekend”.

In een numeriek veld wordt de datum van het bezoek aan/van de dienstverlener of de aankoop van het hulpmiddel/geneesmiddel ingevuld. Als de ingevoerde datum meer dan 2 jaar geleden is, krijgt de gebruiker op het scherm een melding dat deze beoordeling mogelijk niet gepubliceerd wordt omdat hij niet voldoet aan de beoordelingscriteria van Meopin. (Alle beoordelingen moeten betrekking hebben op een bezoek of aankoop van minder van twee jaar geleden.)

 

Dienstverlener.

Deze rubriek bevat in het algemeen 5 vragen. Alle vragen moeten beantwoord worden. Als de gebruiker 1, 2, 3, 4 or 5 sterren aanvinkt, wordt een indicatie van de score getoond. Als hij bijvoorbeeld 1 ster aanvinkt, verschijnt de melding ‘Slecht’ in de kleur van de score.

Meopin berekent de ‘score voor de dienstverlener’ op basis van de scores die in de vragen gecodeerd zijn.

Op het einde van deze rubriek kan de gebruiker een ‘bericht aan de dienstverlener over deze evaluatie’ achterlaten. Dit is een veld voor vrije tekstinvoer met een maximumlengte van 200 tekens.

 

Team.

Deze rubriek bevat in het algemeen 5 vragen. Alle vragen moeten beantwoord worden. Als de gebruiker 1, 2, 3, 4 or 5 sterren aanvinkt, wordt een indicatie van de score getoond.

Meopin berekent de ‘score voor het team’ op basis van de scores die in de vragen gecodeerd zijn.

Op het einde van deze rubriek kan de gebruiker een ‘bericht aan de dienstverlener over het team’ achterlaten. Dit is een veld voor vrije tekstinvoer met een maximumlengte van 200 tekens.

 

Toegankelijkheid en voorzieningen.

Deze rubriek bevat in het algemeen 5 vragen. Alle vragen moeten beantwoord worden. De gebruiker kan voor elk van de vragen evenwel ‘Geen informatie’ selecteren als hij de vraag niet wil beantwoorden of niet relevant vindt. Als de gebruiker 1, 2, 3, 4 of 5 sterren aanvinkt, wordt een indicatie van de score getoond.

Meopin berekent de ‘score voor de dienstverlener’ op basis van de scores die in de vragen gecodeerd zijn.

Op het einde van deze rubriek kan de gebruiker een ‘bericht aan de dienstverlener over de toegankelijk en de omgeving’ achterlaten. Dit is een veld voor vrije tekstinvoer met een maximumlengte van 200 tekens.

Algehele score. Op basis van de scores voor de 3 rubrieken (zoals eerder vermeld) berekent Meopin de ‘algehele score voor de dienstverlener en zijn/haar praktijk’.

 

Bijkomende vrijwillige informatie.

Dit gedeelte bestaat uit meerdere elementen.

Geslacht. De gebruiker kan kiezen uit ‘man’ of ‘vrouw’.

Leeftijd. De gebruiker kan kiezen uit ‘< 25 jaar’, ‘25-40 jaar’, ‘40-55 jaar’ en ‘> 55 jaar’.

De gebruiker kan een vakje aanvinken als hij of zij ermee akkoord gaat dat andere geïnteresseerde patiënten/gebruikers vragen kunnen stellen over deze beoordeling of de betreffende dienstverlener. De gebruiker blijft anoniem en alle communicatie zal via het Platform van Meopin verlopen.

De gebruiker kan ‘ja’ of ‘nee’ kiezen om aan te geven of hij/zij deze dienstverlener (product, geneesmiddel) in het algemeen zou aanbevelen of niet.

Beoordeling versturen. In de laatste rubriek verklaart de gebruiker dat hij/zij door deze dienstverlener is of wordt behandeld, dat deze evaluatie gebaseerd is op zijn/haar persoonlijke ervaring, en dat de gebruiker geen enkele persoonlijke of zakelijke relatie onderhoudt met deze dienstverlener. De gebruiker gaat er ook formeel mee akkoord dat deze beoordeling en evaluatie onderhevig zijn aan de algemene voorwaarden van Meopin en die naleven, en de gebruiker accepteert dat formeel en expliciet.

 

Classificatie van dienstverleners

De classificatiescore van een dienstverlener wordt berekend op basis van de gemiddelde score van alle afzonderlijke beoordelingen, het aantal beoordelingen, het aantal scores met  1, 2, 3, 4 en 5 sterren, en de ouderdom van de beoordelingen.

 

Richtlijnen voor beoordeling van dienstverleners

Door een nuttige, relevante beoordeling te schrijven, kunnen patiënten bijdragen aan meer transparantie in de gezondheidszorgsector. Dit kan nuttig zijn voor andere patiënten die een geschikte zorgverlener zoeken.

Meopin heeft richtlijnen gepubliceerd voor de beoordeling van dienstverleners. U kunt deze richtlijnen hier bekijken. (-> KOPPELING)

Als de gebruiker over het pictogram ‘Informatie’ veegt dat vóór elke vraag op het evaluatieformulier staat, verschijnt informatie over de beredenering achter de vraag en voorbeelden van wat de gebruiker kan overwegen om tot een oordeel te komen.

 

Na indiening van een beoordeling

Gebruikers die een beoordeling op Meopin hebben ingediend, krijgen per e-mail bevestiging van Meopin dat de beoordeling is ingediend en dat bericht zal volgen wanneer de beoordeling online is gepubliceerd.

De patiënt kan in het patiëntendashboard eerdere beoordelingen bekijken en bewerken.

Meopin kan controles uitvoeren als er twijfel bestaat over de authenticiteit van de beoordelaar of over naleving van de voorwaarden voor een geldige beoordeling.

Als de tweevoudige controle onder punt F hierboven uitslag geeft, wordt de beoordeling niet online gepubliceerd op het Platform.

 

Publicatie van de beoordeling

Meopin zal de gebruiker informeren over de publicatie van de beoordeling of de reden waarom een beoordeling niet gepubliceerd wordt.

Meopin kan beslissen om een beoordeling slechts gedeeltelijk te publiceren.

 

Reageren op een beoordeling

Een dienstverlener kan reageren op de beoordeling door een patiënt.

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, zal Meopin de reactie samen met de beoordeling publiceren.

Meopin kan beslissen om publicatie van de reactie te weigeren of die slechts gedeeltelijk te publiceren.

 

Betwisting van een beoordeling

Een zorgverlener zal het recht hebben om een beoordeling te betwisten als hij niet akkoord gaat met de opinie van de patiënt of meent dat de inhoud vooringenomen is.

De betwiste beoordeling zal tijdens de duur van de kwaliteitscontrole buiten publicatie worden gesteld.

Meopin zal de patiënt via e-mail de tekst van de betwisting sturen die de zorgverlener heeft ingediend. Meopin zal de patiënt vragen om details over de beoordeling te verstrekken en deze indien mogelijk met schriftelijk bewijs te staven (ontvangstbewijs, overplaatsing, bevestiging van afspraak, waaruit blijkt dat de patiënt de zorgverlener heeft bezocht).

Als de patiënt niet binnen de door Meopin gestelde tijd op deze notificatie reageert, zal Meopin de beoordeling onherroepelijk verwijderen en de zorgverlener naar behoren op de hoogte stellen van de verwijdering.

Als de patiënt de betreffende documentatie (bijvoorbeeld bewijs van afspraak) verstrekt, zal Meopin deze documentatie naar de zorgverlener sturen. Meopin garandeert dat uitsluitend anonieme documentatie wordt verzonden. (Dit houdt in dat alle relevante privégegevens [zoals naam, geboortedatum, verzekeringsnummer, adres] onleesbaar worden gemaakt, zodat de identiteit van de patiënt niet aan de dienstverlener bekend wordt.) Meopin zal de dienstverlener om stellingname inzake deze documenten vragen.

Na ontvangst van de stellingname door de dienstverlener zal Meopin de beoordeling analyseren en (onder andere) controleren of het gaat om een opinie (wettelijk beschermd door de vrijheid van meningsuiting) of een beschrijving van feiten (die bewezen moeten kunnen worden), of een combinatie van beide.

Als de zorgverlener niet binnen de door Meopin gestelde tijd reageert, zal de beoordeling opnieuw worden gepubliceerd.

Als de zorgverlener reageert, en mede afhankelijk van het resultaat van de analyse, zal Meopin beslissen of de beoordeling opnieuw wordt gepubliceerd, geheel of gedeeltelijk, of wordt verwijderd. Meopin zal de zorgverlener en de patiënt over zijn beslissing informeren.

Ter fundering van de beslissing om wel of niet te publiceren, zal Meopin nagaan of de beoordeling de uitdrukking vormt van een opinie of van een uitspraak met feiten. Meningsuitingen zijn wettelijk beschermd, maar aanspraken op feitelijkheid moeten bewijsbaar zijn.

 

Chantage

Een zorgverlener kan Meopin informeren dat hij/zij het slachtoffer is van chantage (in de zin van afpersing, door geweld of bedreiging, of door aflevering van enig schriftelijk document, daad of ontslag) met betrekking tot een bestaande of mogelijke beoordeling op het Platform van Meopin.

De dienstverlener wordt gevraagd om alle omstandigheden van deze chantage en de dader van het misdrijf bekend te maken.

Meopin zal nagaan of de mogelijke dader een geregistreerde gebruiker is van het Platform, opnieuw de beoordelingen van deze gebruiker controleren, en indien nodig gerechtelijke stappen ondernemen om deze daad van chantage aan de gerechtelijke instanties bekend te maken. In elk geval zal Meopin overwegen om de account van de betreffende gebruiker wel of niet te sluiten en de resultaten van eender welke activiteiten van de betreffende gebruiker van het Platform te verwijderen.

 

Geen vervanging voor een wettelijk evaluatiesysteem

Er bestaat momenteel geen wettelijk evaluatiesysteem voor zorgverleners. Meopin kan niet worden beschouwd als een vervanging voor een dergelijk wettelijk systeem.

Meopin zal eveneens niet worden beschouwd als een inbreuk op voorrechten van bevoegde instanties die bestaan in het verzekeren dat medische dienstverleners deontologische codes en wettelijke bepalingen naleven bij de uitoefening van medische activiteiten, en het beoordelen van de kwaliteit van de diensten die door dergelijke beroepswerkers worden geleverd.