Belang van patiëntervaring

U bent hier: Blog / Belang van patiëntervaring
Belang van patiëntervaring

Belang van patiëntervaring

Auteur Meopin - 14 maart 2019
weergaven

Het Franse Instituut voor Patiëntervaring (Institut français de l’expérience patiënt) voerde in 2018 een barometer uit bij 886 mensen die werkzaam waren in medische sociale instellingen en andere organisaties in de gezondheidssector. Vooral organisaties uit de publieke en private non-profitsector namen deel aan de barometer. Het instituut is een onafhankelijke non-profitorganisatie die zich bezighoudt met gezondheid en medisch-sociaal. De resultaten zijn bekendgemaakt op 24 januari 2019.

Wat is geduldige ervaring?

Alle interacties en situaties die worden ervaren door een persoon die waarschijnlijk van invloed is op zijn of haar perceptie tijdens hun gezondheidsreis, vormen de ervaring van de patiënt. Deze interacties vormen de attitudes van de verschillende betrokken stakeholders, maar ook hun individuele verhalen en hoeveel ze erom geven.

De dagelijkse patiëntervaring

De patiëntenervaring bestaat uit kleine en grote dingen die van invloed zijn op de beleving van de patiënt:
 • De vermindering van de angst voor ziekenhuisopname door een organisatie die meer zichtbaarheid geeft aan interventies tijdens de reis van de patiënt
 • Betere zorgverlenende voorzieningen, vooral voor mensen met chronische ziekten, die soms experts worden in het leven met de ziekte
 • Een responsieve organisatie die zich aanpast aan de verwachtingen van de patiënt, een proactieve organisatie die met behulp van patiënten de constructie van praktische oplossingen stimuleert
 • Innovatieve technologieën die ten goede komen aan patiënten en hun geliefden (visuele identificatie van het team van zorgverleners, geoguiding naar plaatsen van overleg ..)
Voor de gezondheidszorg in Europa is het de bedoeling een gezondheidsstelsel te bouwen dat minder eng, minder neerbuigend, toegankelijker, praktischer is en waar mensen meer luisteren.

Een referentiestudie in Frankrijk

Vast staat dat patiënten zich zorgen maken over het soort ervaring dat zij doorlopen in zorginstellingen, maar realiseren de faciliteiten het belang van de patiëntenervaring?
Het instituut interviewde artsen, directeuren, paramedici, medisch-technische stafmedewerkers van de sanitaire en medisch-sociale sector. De studie wilde antwoorden krijgen op de volgende vragen:
– Wat is de plaats van patiëntervaring in de institutionele strategie?
– Wat is de mate van volwassenheid van het onderwerp in gezondheids- en sociale instellingen?
– Hoe past governance zich aan om dit probleem beter aan te pakken?
– Wat is de waargenomen impact van de patiëntenervaring op de kwaliteit van de geleverde dienst en de organisatie van de faciliteiten?
– Wat zijn de hefbomen van ontwikkeling en de remmen die zijn tegengekomen
De studie had 3 primaire doelen:
– Meet de evolutie van de dynamiek in Frankrijk vs. internationaal
– Analyseer de toe-eigening door professionals van de hefbomen van de verbetering van de patiëntenervaring
– Aanbevelingen ontwikkelen om de praktijk te versnellen

Resultaten

De helft van de deelnemers (zorgteams en administratie) geeft meer dan 20% van hun werktijd uit aan patiënten / begeleiders. Het monster is gebalanceerd tussen backoffice-professionals en professionals in contact met patiënten (2/3 van hen brengt meer dan de helft van hun tijd door met patiënten).
Ten minste 45% van de deelnemers had vóór het onderzoek nog niet gehoord van het concept van patiëntervaring. 67% van de professionals in klinieken kent de term ‘patiëntenervaring’ versus 55% van alle respondenten. Het is gebleken dat de term ‘patiëntenervaring’ de afgelopen drie jaar in de kringen van de gezondheidszorg naar voren is gekomen.
Het patiëntbelevingsbeleid: 21% van de instellingen in Frankrijk heeft tot nu toe niets gedaan vergeleken met 1% in de wereld. 41% is net begonnen, vergeleken met 18% in de wereld. 31% van de instellingen in Frankrijk heeft een beleid ten opzichte van 55% in de wereld en 7% heeft een goed beleid ten opzichte van 26% in de wereld. Dit duidt op een duidelijke vertraging in de inzet van patiëntenervaring in Frankrijk.
De deelnemers zijn van mening dat de patiëntervaring het volgende omvat, behalve de kosten:
 • Relatie met patiënten en begeleide personen (73% van de respondenten)
 • De kwaliteit van zorg / ondersteuning (71%)
 • Veiligheid van patiënten en begeleidende personen (63%)
 • Betrokkenheid van patiënten / begeleidende mensen en gezinnen (62%)
 • Betrokkenheid van het personeel (52%)
 • Kosten betrokken (11%)
78% van de deelnemers zei dat er geen afdeling in hun instelling was die zorgde voor de patiëntenervaring of dat zij niet wisten van het bestaan van een dergelijke afdeling. Als er teams waren, die patiëntenervaring als hun specifieke taak hadden, dan waren deze heel klein.
De top 3 factoren die een instelling ertoe aanzetten actie te ondernemen om de patiëntervaring te verbeteren waren:
 1. de wens om de gezondheid van patiënten, begeleidde personen te verbeteren
 2. de behoefte aan betere samenwerking met andere gezondheidsactoren op het grondgebied
 3. de wil om het goed te doen

Franse professionals waren meer gemotiveerd door de verbetering van de gezondheid van de mensen en minder door de externe evaluatie of de ondersteuning van de hiërarchie. Maar het is ook interessant om op te merken dat personele middelen en budgettaire kwesties de belangrijkste obstakels waren voor het ontwikkelen van een patiëntgerichte benadering in deze instellingen. Een positieve kant in de instelling waar de stem van de patiënt en zijn familie in aanmerking worden genomen, zal een belangrijke motor zijn voor het verbeteren van de patiëntervaring in de toekomst. Instellingen hebben behoefte aan meer investeringen in opleiding en ontwikkeling van hun personeel, verbetering van hun arbeidsomstandigheden en meer aandacht voor patiënten en hun families. Het goede nieuws is dat 96% van de deelnemers bereid was om bij te dragen aan projecten voor verbetering van patiëntenervaringen in hun instelling.

Deze resultaten waren een eye-opener en gaven een overzicht van hoe de industrie het concept van patiëntervaring ervaart. Met een toegewijde strategie en managementondersteuning moet de beweging worden ingepalmd om de patiëntervaring te verbeteren.

Meopin biedt haar expertise aan om zorgverleners te helpen het patiëntbelevingsconcept in hun praktijk te implementeren. Schrijf ons voor meer informatie.

Referenties:  http://www.experiencepatient.fr/baro24janv

 

Over de auteur
Meopin

Meopin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *